วิธี Install และ Setup phpMyAdmin บนเครื่อง Mac OSX


บล็อคตอนนี้จะมาสอนวิธี Install และ Setup MySQL บนเครื่อง Mac OSX กันค่ะ

Screen Shot 2558-05-03 at 18.02.21

 

ขั้นแรก: แก้ไขเรื่อง socket error

พิมพ์คำสั่งใน Terminal

ต่อด้วย

 

ขั้นที่สอง: ดาวน์โหลด phpMyAdmin

เข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดของ phpMyAdmin แล้วเลือกดาวน์โหลดไฟล์ตามภาษาที่ต้องการ แต่ในที่นี้จะเลือกภาษาอังกฤษ phpMyAdmin-4.4.4-english.tar.gz

unzip ไฟล์ แล้ว rename ชื่อโฟลเดอร์เป็น phpMyAdmin จากนั้นย้ายโฟลเดอร์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ Sites ถ้ายังไม่มีให้สร้างโฟลเดอร์ Sites ในโฟลเดอร์ของ user ใน Mac เปลี่ยน username เป็นชื่อ user ที่ใช้

/Users/username/Sites/phpMyAdmin

 

ขั้นที่สาม: ตั้งค่า phpMyAdmin

พิมพ์คำสั่งสร้างโฟลเดอร์ config ใน Terminal

จากนั้นเปลี่ยน permission ของโฟลเดอร์

 

ขั้นที่สี่: ตั้งค่า phpMyAdmin settings

เปิด browser เข้า url

localhost/~username/phpMyAdmin/setup/

Screen Shot 2558-05-03 at 18.20.33

 

คลิกที่ปุ่ม New Server

Screen Shot 2558-05-03 at 18.23.06

 

คลิกที่แท็บ Authentication ใส่ MySQL root user และ password จากนั้นคลิกปุ่ม Apply

Screen Shot 2558-05-03 at 18.27.19

เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

 

ขั้นที่ห้า: เริ่มใช้งาน phpMyAdmin

เปิด browser พิมพ์ url

localhost/~username/phpMyAdmin

login ด้วย MySQL username และ password ที่ตั้งค่าไว้

 

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน phpMyAdmin ได้ง่ายๆ แล้วค่ะ